За контакти: България, гр.Варна, ул.Царевец 36 тел: 052 785573 e-mail: office@agros.net

English

Вие сте тук

Omex Sequential 1

Omex Sequential 1

Кобиниран листен тор със завишено съдържание на Фосфор

Кат. №: лт24
Наличност: наличен
Цена:


Запитване
Посочената цена е за опаковка с ДДС 20%

Азота и Фосфора са изключително важни за развиващото се растение през ранните вегетативни етапи. Недостатъчното количество фосфор се отразява негативно на развитието на кореновата система, растежа и добива.

Отглеждането на култури на почви, които са преовлажнени или са бедни на хранителни вещества, изисква по-ранно приложение на Omex Sequential 1.

Елемент Символ Wt/Vol
Общ Азот N  10%
Фосфор
 P  40%
 Калий  K  20%
 Магнезий  Mg  1.50%
 Манган  Mn  0.085%
 Желязо  Fe  0.17%
 Бор  B  0.035%
 Мед  Cu  0.085%
 Цинк  Zn  0.085%
 Молибден  Mo  0.0012%
 Кобалт  Co  0.0012%
 рН(10% разтвор)
  4.0÷5.0
 Специфична плътност
   1.53 кг@180С

Функция

Sequential 1 е най-висококонцентрирания течен листен тор, тип “NPK” с микроелементи с завишено съдържание на Фосфор,
предлаган на българския пазар. Със своята балансирана формула е подходящ за приложе-
ние при широк кръг от култури. Съдържанието на микроелементи подобряват метаболи-
зма на растението и коригира дефицита им.

Препоръки за приложение
Sequential 1 можете да използвате в начална фаза от развитието на културите за по-добър
растеж и развитие.

Култура
Доза л/дка
Доза мл/100 л вода при капково напояване
Брой пръскания и време на приложение
Бобови
0.25
250
2 пръскания в ранните фази на развитие
Домати, пипер
0.2÷0.3
200÷300
Първо пръскане 3 седмици след разсаждане, второ пръскане след 14 дни
Други зеленчуци
0.3
300
1÷2 пръскания в ранните фази на развитие
Ягоди
0.3
300
2 пръскания в ранните фази на развитие
Рози и украсни
0.2÷0.3
200÷300
Месечни пръскания
Други култури
0.3
300
При фосфорен дефицит, 2÷3 пръскания през 10÷14 дни

Препоръчителното количество вода - 20-150 л/дка

Съвместимост с други препарати
Sequential 1 е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. ОМЕКС България не може да носи никаква отговорност за каквато и да е загуба или щета, тъй като не всички пестициди са тествани и защото ефективността на която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пестицид, състоянието и фазата на растенията, метеорологичните условия и количеството използван разтвор. Не смесвайте със сулфати и фосфати.
Преди пръскане винаги правете тест за смесимост в малък обем вода.

Предпазни мерки

Sequential 1 трябва да се съхранява в условия, които не позволяват замръзване на продукта. Оптимална температура на съхранение - 5÷400С. Sequential 1 е безопасен и незапалим листен тор. Трябва да се носят предпазни ръкавици и маска, когато се работи с концентрата. При по-продължително съхранение може да се получи леко утаяване, което е обратимо чрез леко разклащане на опаковката.


zetor-logo basf-logo bayer-logo belarus-logo machteshim-logo syngenta-logo unia-logo dupont-logo dieci-logo claas-logo