За контакти: България, гр.Варна, ул.Царевец 36 тел: 052 785573 e-mail: office@agros.net

English

Вие сте тук

Актелик 50 ЕК

Актелик 50 ЕК

Инсектицид за борба с плодови червеи, листни въшки и влажна дезинсекция на складове

Опаковка - 1 л

Кат. №: и02
Наличност: неналичен
Цена: 83.8 лв.


Запитване
Системен органофосфорен инсектицид с контактно, стомашно и респираторно действие

Активно в-во - 500 г/л пиримифос-метил

Категория на употреба - 3-та

Карантинен срок - 7 дни

Регистрация - 0,15 % - източен плодов червей; бяла американска пеперуда (гъсеници I - III

                       възраст); обикновена сливова щитоносна въшка; оранжерийна белокрилка;

                      калифорнийска щитоносна въшка (за лятна борба)

                       0,2 % с 0,5 л/м2 при експоз. 48 h за влажна дезинсекция на празни складови

                      помещения срещу: складови неприятели (с тракторна пръскачка)

                       0,3 %+0,1 % - вретенно масло или минерален терпентин миризлив дървесинояд

                      (гъсеници), ябълкова

                       стъкленка, малка тополова стъкленка (гъсеници)

                       100 мл/дка тютюнев трипс по тютюн; неприятели по люцерна за

                       семепроизводство; вредна житна дървеница (ларви) - при плътност до 10

                       бр/м* (самолетно - с дюзи тип дъждовна капка и разход на р-р (1,5 л/дка)

                       120 мл/дка - фасулев зърнояд; ливадна пеперуда (гъсеници II и III възраст),

                       марокански и италиански скакалци

                       125 мл/дка - обикновена житна пиявица; вредна житна дървеница (ларви) -

                       обикновено третиране
    
                       150 мл/дка - ливадна пеперуда (гъсеници IV-V възр.)

                       10 ррм или 20 мл/тон зърно житна и оризова гъгрица, зърнов бръмбар,

                       ръждивочервен брашнен бръмбар (за третиране на зърно)

                       1,5 см3 с 12 мл вода за 10 м3 празно пространство складови неприятели в

                       силозни клетки (третира се с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026).

                       Експозиция 48 ч

                       1 см3 на 1 м2 площ и разх. на р-р 0,5-1л/ м2 складови неприятели в празни

                       складове (третира се с тракторна пръскачка). Експозиция 48 ч

Материали:

zetor-logo basf-logo bayer-logo belarus-logo machteshim-logo syngenta-logo unia-logo dupont-logo dieci-logo claas-logo