За контакти: България, гр.Варна, ул.Царевец 36 тел: 052 785573 e-mail: office@agros.net

English

Вие сте тук

Omex Bio-20

Omex Bio-20

Уникална комбинация от биостимулатор и течно NPK с органични вещества

Кат. №: 23497
Наличност: наличен
Цена:


Запитване

Уникална комбинация от биостимулатор и течно NPK с органични вещества, добити от водо-
расли. Коренов и растежен биостимулатор, с високо съдържание на органични вещества,
макро- и микроелементи за приложение при зеленчукови, овощни, житни и маслодайни
земедески култури за оптимален добив и високо качество.
Bio-20 е биостимулатор с най-високото съдържание на хранителни елементи. Прeдим-
ството на Bio-20 е освен 100% водоразтворимата му емулсионна форма, най-вече високото
съдържание на растежни хормони – цитокинини и ауксини, както и високото органично
съдържание.
Съдържа 28% екстракт от водорасли (Kelpak)
Съдържанието на Цитокинини и Ауксини спомага за:
- коренообразуването;
- нарастването на растението;
- по-пълното усвояване на хранителните вещества;
- синтез на повече протеини;
- устоучивост на заболявания и стресови фактори.

Съдържание:

Елемент Символ Wt/Vol
Общ Азот N 20%
Фосфор P2O5 20%
Калий K2O 20%
Магнезий MgO 1.50%
Желязо Fe 0.146%
Цинк Zn 0.073%
Мед Cu 0.073%
Манган Mn 0.073%
Бор B 0.029%
Кобалт Co 0.0012%
Молибден Mo 0.0012%
Органична материя   28%
рН(10% разтвор)   4.0÷5.0
Специфична плътност   1.52 кг@180С

Функция:
Постига максималния потенциал за добив, дори и при стрес породен от високи температу-
ри, засушаване, болести и неприятели.
Органичната материя извлечена от водорасли стимулира коренообразуването, нараства-
нето, разклоняването и залагането на генеративни органи. При използването на Bio-20 се
постига увеличен обем на кореновата система, а оттам и по-голямо усвояване на хранител-
ни елементи и вода.

Препоръки за приложение:
Bio-20 може да се използва при широк кръг от култури, тъй като съдържа естествени със-
тавки и хранителни елементи в оптимално съотношение.

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л при капково напояване Брой пръскания и време на приложение
Пшеница, ечемик                 0.25   2-кратно – 3-4 същински лист, и братене до вретенене
Рапица 0.05-0.25   3-кратно от розетка до цъфтеж
Слънчоглед 0.250   3-4 двойка същински листа
Зеленчуци 0.2-0.250 200 2-4 пръскания след разсаждане
Овощни, лозя 0.1-0.3 100-200 Предцъфтежно и през 14 дни
Картофи 0.4 400 1-2 пръскания в ранните фази

Препоръчителното количество вода – 50-150 л/дка

Съвместимост с други препарати

Bio-20 е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. ОМЕКС България не може да носи никаква отговорност за каквато и да е загуба или щета, тъй като не всички пестициди са тествани и защото ефективността на която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пестицид, състоянието и фазата на растенията, метеорологичните условия и количеството използван разтвор. Не смесвайте със сулфати и фосфати.
Преди пръскане винаги правете тест за смесимост в малък обем вода.

Предпазни мерки
Bio-20 трябва да се съхранява в условия, които не позволяват замръзване на продукта. Оптимална температура на съхранение - 5÷400С. Bio-20 е безопасен и незапалим листен тор. Трябва да се носят предпазни ръкавици и маска, когато се работи с концентрата. При по-продължително съхранение може да се получи леко утаяване, което е обратимо чрез леко разклащане на опаковката.

Посочената цена е за опаковка с ДДС 20%
zetor-logo basf-logo bayer-logo belarus-logo machteshim-logo syngenta-logo unia-logo dupont-logo dieci-logo claas-logo