За контакти: България, гр.Варна, ул.Царевец 36 тел: 052 785573 e-mail: office@agros.net

English

Вие сте тук

Omex 3x Emulsion

Omex 3x Emulsion

Водоразтворим листен тор създаден по уникална суспензионна технология, съдържащ основните макро- и микроелементи

Кат. №: лт21
Наличност: неналичен
Цена:


Запитване
Посочената цена е за опаковка с ДДС 20%

По време на растежа на растенията азота, фосфора и калия трябва да са винаги в достатъчно количество и в достъпна форма. Недостигът им се отразява неблагоприятно на развитието на кореновата система, растежа на и добива.
Посевите на почви, в които количеството на хранителни елементи е ниско или където почвената влага ги блокира, се нуждаят от постоянни пръскания с листни торове.
3х Emulsion снабдява растенията с магнезий, който често е в недостатъчно количество при отглеждане на леки и песъкливи почви. Магнезият заедно с другите микроелементи е от изключително значение за синтезирането на хлорофил и протеини.

Съдържание

Елемент
Символ
Wt/Vol
Общ Азот
N
24%
Фосфор
P2O5
24%
Калий
K2O
18%
Магнезий
MgO
1.50%
Желязо
Fe
0.16%
Цинк
Zn
0.08%
Мед
Cu
0.08%
Манган
Mn
0.08%
Бор
B
0.0325%
Молибден
Mo
0.001%
Кобалт
Co
0.0012%
рН(10% разтвор)

4.0÷5.0
Специфична плътност

1.55 кг@180С


Функция
3х Emulsion е най-висококонцентрирания течен листен тор, тип “NPK” с микроелементи,
предлаган на българския пазар. Със своята балансирана формула е подходящ за приложе-
ние при широк кръг от култури. Съдържанието на микроелементи подобряват метаболи-
зма на растението и коригира дефицита им.

Препоръки за приложение
3х Emulsion можете да използвате във всяка фаза от развитието на културите за по-добър
растеж и развитие.

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л при капково напояване Брой пръскания и време на приложение
Пшеница, ечемик 0.25   първо – братене, второ - вретенене
Рапица 0.25   при нарастване на стъблото
Слънчоглед 0.25   3-4 двойка същински листа
Царевица 0.25   4-8 лист
Зеленчуци 0.2-0.25 300 първо – 3 седмици след разсаждане, следващи пръскания през 14 дни
Овощни, лозя 0.15-0.3 300 първо - преди цъфтеж, следващи през 14 дни
Картофи 0.2-0.3 500 Първо – 3 седмици след засаждане, следващи пръскания през 14 дни
Рози и украсни 0.1-0.2 50-100 през 14 дни
Ягодоплодни 0.15-0.3 200 през 14 дни

Препоръчителното количество вода - 20-150 л/дка

Съвместимост с други препарати

3х Emulsion е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. ОМЕКС България не може да носи никаква отговорност за каквато и да е загуба или щета, тъй като не всички пестициди са тествани и защото ефективността на която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пестицид, състоянието и фазата на растенията, метеорологичните условия и количеството използван разтвор. Не смесвайте със сулфати и фосфати.
Преди пръскане винаги правете тест за смесимост в малък обем вода.

Предпазни мерки
3х Emulsion трябва да се съхранява в условия, които не позволяват замръзване на продукта. Оптимална температура на съхранение - 5÷400С. 3х Emulsion е безопасен и незапалим листен тор. Трябва да се носят предпазни ръкавици и маска, когато се работи с концентрата. При по-продължително съхранение може да се получи леко утаяване, което е обратимо чрез леко разклащане на опаковката.


zetor-logo basf-logo bayer-logo belarus-logo machteshim-logo syngenta-logo unia-logo dupont-logo dieci-logo claas-logo