За контакти: България, гр.Варна, ул.Царевец 36 тел: 052 785573 e-mail: office@agros.net

English

Вие сте тук

Omex Sulphomex

Omex Sulphomex

Високо концентрирана формулация от Азот и Сяра

Кат. №: лт22
Наличност: наличен
Цена:


Запитване
Посочената цена е за литър със ДДС 20%

Сярата и азота са основни компоненти на растителните ензими и протеини. Недостигът на който и да е от двата елемента ще се отразят, както на количеството така и на качеството добива.
Визуалното изражение на серен дефицит е рядко, но ако има такова то се проявява като хлороза по по-младите листа. В крайната фаза хлоротичните петна преминават в некротични по периферията на листа.
Много култури като пшеница, ечемик, зелеви култури, захарно цвекло и овощни се повлияват изключително добре от прилагането на тор съдържащ сяра.

Съдържание

Елемент
Символ
Wt/Vol
Азот
N
15%
Сяра
S
87.50%
рН(10% разтвор)

7.25÷8.25
Специфична плътност

1.34 кг@180С

Функция
Sulphomex е чиста комбинация от Азот и Сяра с много бърз видим ефект, който се постига
благодарение на бързата абсорбция от растението. Синергизма между двата елемента води
по-голямо усвояване на Азота през корените.
Чрез Sulphomex растението усвоява Азот и Сяра, които са съставната част на ензимите и
протеините. Липсата на един от тези елементи засяга както добива, така и качеството на
зърното.

Препоръки за приложение
Sulphomex може да се използва при широк кръг от култури.

Култура Доза л/дка Доза мл/100 л при капково приложение Брой пръскания и време на приложение
Пшеница, ечемик 1   при братене и вретенене
Рапица 0.5   3-кратно от розетка до цъфтеж
Царевица 0.5   3-8 лист
Зеленчуци 0.2-0.25 200-250 при дефицит след разсаждане, 2 - 4 приложения през вегетацията през 14 дни
Тревни площи 1 300 След първо и второ косене
Картофи 0.5 150 1-2 приложения през ранни етапи на развитие

Препоръчителното количество вода - 30 л/дка

Съвместимост с други препарати
Sulphomex е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. ОМЕКС България не може да носи никаква отговорност за каквато и да е загуба или щета, тъй като не всички пестициди са тествани и защото ефективността на която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пестицид, състоянието и фазата на растенията, метеорологичните условия и количеството използван разтвор. Не смесвайте със сулфати и фосфати.
Преди пръскане винаги правете тест за смесимост в малък обем вода.

Предпазни мерки
Sulphomex трябва да се съхранява в условия, които не позволяват замръзване на продукта. Оптимална температура на съхранение - 5÷400С. Sulphomex е безопасен и незапалим листен тор. Трябва да се носят предпазни ръкавици и маска, когато се работи с концентрата. При по-продължително съхранение може да се получи леко утаяване, което е обратимо чрез леко разклащане на опаковката.

zetor-logo basf-logo bayer-logo belarus-logo machteshim-logo syngenta-logo unia-logo dupont-logo dieci-logo claas-logo